Épületakusztikai vizsgálat

Léghangszigetelés és lépéshang-szigetelés akkreditált vizsgálata

Irodák és egyéb üzemi jellegű létesítmények szomszédos védendő helyiségeit elválasztó épületszerkezetek (fal- vagy födémszerkezetek), illetve homlokzati szerkezetek akkreditált léghangszigetelés, léghanggátlás és lépés-hangszigetelés vizsgálatát a vonatkozó szabványok szerint végezzük.

Épületszerkezetek helyszíni hangszigetelés (léghanggátlás) vizsgálata

A feladat keretén belül elvégezzük a helyiségeket elválasztó fal- vagy födémszerkezetek szabványos léghangszigetelés vizsgálatait az előzetesen meghatározott, a vonatkozó mérési előírásoknak megfelelő adó- és vevőhelyiségekben. A vizsgálatok célja az adóhelyiség és a vevőhelyiség közötti áthallás, vagy hangnyomásszint-különbség tercsávos meghatározása és a súlyozott helyszíni léghanggátlási szám meghatározása az MSZ EN ISO 16283-1:2014 szabvány előírásai szerint.

Ennek érdekében mérjük az adótérben elhelyezett szabványos hivatkozási hangforrás hangnyomásszintjét az egyes tercsávokban (100 Hz-től 3150 Hz-ig) az adótérben és a vevőtérben, zárt nyílászárókkal, a szabványban előírtaknak megfelelően. Az utózengési időt a vevőhelyiségben Brüel & Kjær 2260J típusú moduláris precíziós analizátorral határozzuk meg minden egyes vizsgált tercsávban.

Az elválasztó falszerkezet helyszíni hanggátlásának maghatározásához alkalmazott számításokat az MSZ EN ISO 717-1:2013 szabvány szerint végezzük el. Az ily módon számított súlyozott helyszíni léghanggátlási számot az MSZ 15601-1:2007 szabvány követelményei szerint értékeljük. A vizsgálatokról és számításokról vizsgálati jegyzőkönyvet és szakértői véleményt készítünk.

Födémszerkezet helyszíni lépés-hangszigetelés (kopogó hanggátlás) vizsgálata

A feladat keretén belül elvégezzük a helyiségeket elválasztó födémszerkezetek szabványos helyszíni lépéshangszigetelés vizsgálatait az előzetesen meghatározott, a vonatkozó mérési előírásoknak megfelelő adó- és vevőhelyiségekben. A vizsgálatok célja az adóhelyiség és a vevőhelyiség közötti helyszíni szabványos lépés-hangnyomásszint meghatározása a vonatkozó MSZ EN ISO 16283-1:2014 szabvány előírásai szerint.

Ennek érdekében mérjük az adótérben elhelyezett szabványos kopogógép hangnyomásszintjét az egyes tercsávokban (100 Hz-től 3150 Hz-ig) a vevő oldalon, zárt nyílászárókkal, a szabványban előírtaknak megfelelően. Az elválasztó födémszerkezet szabványos és súlyozott lépés-hangnyomásszintjének meghatározásához alkalmazott számításokat az MSZ EN ISO 717-2:2013 szabvány szerint végezzük el. Az ily módon számított eredményeket az MSZ 15601-1:2007 szabvány követelményei szerint értékeljük. A vizsgálatokról és számításokról vizsgálati jegyzőkönyvet és szakértői véleményt készítünk.

Homlokzati szerkezetek helyszíni hangszigetelés vizsgálata

A vizsgálat célja a homlokzati szerkezetek (pl. nyílászárók) helyszíni léghangszigetelés vizsgálata a kiviteli szerződésében rögzített vagy a tervező által meghatározott épületfizikai határértékek, illetve a szabványos hangszigetelési határértékek ellenőrzése céljából.

A feladat keretén belül a vonatkozó MSZ EN ISO 16283-1:2014 szabvány szerint meghatározzuk a homlokzatot érő egyenértékű hangnyomásszintet és a hangnyomásszint-különbséget. Az értékelendő tercsávos és súlyozott helyszíni látszólagos léghanggátlási szám meghatározását az MSZ EN ISO 717-1:2013 szabvány szerint végezzük. A homlokzati szerkezetre vonatkozó hangszigetelési követelményt az MSZ 15601-2:2007 szabvány előírásai alapján definiáljuk, a számított eredményeket a szabvány követelményei szerint értékeljük. A vizsgálatokról és számításokról vizsgálati jegyzőkönyvet és szakértői véleményt készítünk.

Garancia

Szavatoljuk, hogy az általunk készített dokumentációk megfelelnek minden jogszabályi, szabványos és hatósági előírásnak, követelménynek, továbbá minden joghatással bíró ügyben alkalmazhatók. Szavatoljuk, hogy tevékenységünket a vonatkozó rendeletek és szabványok szerint végezzük. Tevékenységünkre vonatkozóan a jogszabályi megfelelőséget, minőséget és a szakmai garanciát biztosítja, hogy munkatársaink a Magyar Mérnöki Kamara, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által bejegyzett és nyilvántartott szakértők, továbbá a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1107/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben működik.

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot az alább felsorolt információk megadásával és mi pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával. Tájékoztatjuk, hogy magánszemélyek számára nem végzünk mérési-tervezési feladatokat, cégünk kifejezetten ipari létesítmények és vállalatok kiszolgálására szakosodott.

  • kapcsolattartó neve és elérhetősége (lehetőleg mobiltelefonszám)
  • mérés helyszíne
  • milyen épületszerkezetet, mely helyiségkapcsolatot kell vizsgálni
  • ismert-e az épületszerkezet rétegrendje

A felsorolt adatok szükségesek a pontos feladat meghatározásához és az ajánlati ár kalkulációjához. Amennyiben ezek jelenleg nem állnak teljes egészében rendelkezésére, megkeresését ebben az esetben is elküldheti részünkre. Szakértőink megválaszolják kérdéseit, illetve segítenek összeállítani az ajánlatadáshoz szükséges információkat.

Request a Quote!

Request a quote and we will respond within a few days. Requesting for quotation does not entail any obligation on your part.

How we work

Our experts will assist you as a consultant from the first contact and guide you through each step of the project. We strive to establish a long-term relationship with each of our partners, we will be at your disposal to answer your questions.

Quote

Order

On-site inspection

Documentation

Consulting

Our partners:

ABB
BorsodChem
Bosch
Coca-Cola
IBM
MOL
Procter and Gamble
Samsung
Xellia