Munkahelyi klíma mérés

Munkahelyi klímaparaméterek akkreditált vizsgálata

Munkahelyeken, irodákban, egyéb helyiségekben a komfort és klíma akkreditált vizsgálatát, illetve a légállapot meghatározását a vonatkozó szabványok és előírások szerint végezzük, a mérési eredményeket a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján értékeljük.

A vizsgálat során alkalmazott szabványok a következők:

  • MSZ 21452:1975 szabvány (A levegő állapotjelzőinek meghatározása)
  • MSZ 21452-3:1975 (A levegő állapotjelzőinek meghatározása. Hőmérséklet mérése)
  • MSZ 21875:1979 (Munkahelyek fűtésének és szellőzésének munkavédelmi követelményei)
  • MSZ ISO 8756:1995 (Levegőminőség. A hőmérséklet-, a légnyomás- és a légnedvességi adatok figyelembevétele)

A vizsgálatok során az egyes munkaposztok jellemző tartózkodási helyein a szükséges magasságban határozzuk meg a száraz hőmérsékletet, a relatív páratartalmat és a légmozgás értékét. Ezekből számítjuk a jogszabály által előírt effektív, illetve korrigált effektív hőmérsékletet, mely érték a határértékekkel összevethető. A vizsgálatokat korszerű, modern többfunkciós légállapot mérő műszerrel végezzük. A sugárzó hőhatásnak kitett mérési pontokban glóbusz hőmérővel is mérünk. A vizsgálatokról hivatalos, hitelesített, a vizsgálólaboratórium által kibocsátott vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.

Garancia

Szavatoljuk, hogy az általunk készített dokumentációk megfelelnek minden jogszabályi, szabványos és hatósági előírásnak, követelménynek, továbbá minden joghatással bíró ügyben alkalmazhatók. Szavatoljuk, hogy tevékenységünket a vonatkozó rendeletek és szabványok szerint végezzük. Tevékenységünkre vonatkozóan a jogszabályi megfelelőséget, minőséget és a szakmai garanciát biztosítja, hogy munkatársaink a Magyar Mérnöki Kamara, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által bejegyzett és nyilvántartott szakértők, továbbá a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1107/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben működik.

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot az alább felsorolt információk megadásával és mi pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

  • kapcsolattartó neve és elérhetősége (lehetőleg mobiltelefonszám)
  • mérés helyszíne
  • hány mérési ponton kell vizsgálni

A felsorolt adatok szükségesek a pontos feladat meghatározásához és az ajánlati ár kalkulációjához. Amennyiben ezek jelenleg nem állnak teljes egészében rendelkezésére, megkeresését ebben az esetben is elküldheti részünkre. Szakértőink megválaszolják kérdéseit, illetve segítenek összeállítani az ajánlatadáshoz szükséges információkat.

Request a Quote!

Request a quote and we will respond within a few days. Requesting for quotation does not entail any obligation on your part.

How we work

Our experts will assist you as a consultant from the first contact and guide you through each step of the project. We strive to establish a long-term relationship with each of our partners, we will be at your disposal to answer your questions.

Quote

Order

On-site inspection

Documentation

Consulting

Our partners:

ABB
BorsodChem
Bosch
Coca-Cola
IBM
MOL
Procter and Gamble
Samsung
Xellia