Munkahelyi levegő mérés

Munkahelyi levegőszennyezettség akkreditált mérése

A munkahelyi levegőszennyező anyagok expozíciós koncentrációjának meghatározását a vonatkozó MSZ, ISO, OSHA, és NIOSH szabványok alapján végezzük, a vizsgálati eredményeket a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint értékeljük.

A FONOR Kft. akkreditált vizsgálólaboratóriumában légszennyezők vizsgálatával foglalkozó kollégák évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek a különféle légszennyezők mintavételezése és vizsgálata területén. Jelenleg három fő dolgozik - bejegyzett szakértőként - a levegőszennyezettség vizsgálatok területén. A munkahelyi légszennyezők vizsgálatánál mindig a legújabb, legkorszerűbb módszereket használjuk az eredmények pontosságának és megbízhatóságának biztosítása érdekében. Vizsgálatainkat az alábbi fő területeken végezzük.

Munkahelyi levegő szennyezőinek szilárd fázisra történő mintavétele

A légszennyező anyagok (szerves oldószerek, fémek, savak, lúgok, stb.) akkreditált mintavételezését korszerű OSHA, NIOSH, és MSZ vizsgálati módszerek alapján végezzük, szilárd fázisú szűrőkre, vagy mintavevő csövekre. A mintákat szerződött akkreditált laboratóriumokkal elemeztetjük. A vizsgálati eredményeket a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet egészségügyi határértékei alapján értékeljük. A vizsgálatokról hivatalos, hitelesített, a vizsgálólaboratórium által kibocsátott vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.

Munkahelyi levegő szilárd szennyezőinek mintavétele és vizsgálata

A szilárd légszennyezők akkreditált mintavételezését és vizsgálatát az MSZ EN 481:1994 szabvány szerint végezzük, gravimetriás módszerrel. A vizsgált anyagra vonatkozó egészségügyi határértékek alapján lehetőség van totál és respirábilis pormintavétel elvégzésére egyaránt. A mintákat a FONOR Kft. akkreditált vizsgálólaboratóriumában elemezzük. A mintákból tömegméréssel, 0,1 mg/m3 mérési pontossággal határozzuk meg a légszennyezők koncentrációját. A vizsgálati eredményeket a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet egészségügyi határértékei alapján értékeljük. A vizsgálatokról hivatalos, hitelesített, a vizsgálólaboratórium által kibocsátott vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.

Munkahelyi levegő szennyezőinek helyszíni vizsgálata

Munkahelyi légszennyezők helyszíni vizsgálatánál személyi gázelemző készülékkel vállaljuk CO, CO2, NO, NO2, O2, H2S, CH4, és további mintegy 20 féle illékony anyag vizsgálatát. A vizsgálati eredményeket a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet egészségügyi határértékei alapján értékeljük. A vizsgálatokról hivatalos, hitelesített vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.

Garancia

Szavatoljuk, hogy az általunk készített dokumentációk megfelelnek minden jogszabályi, szabványos és hatósági előírásnak, követelménynek, továbbá minden joghatással bíró ügyben alkalmazhatók. Szavatoljuk, hogy tevékenységünket a vonatkozó rendeletek és szabványok szerint végezzük. Tevékenységünkre vonatkozóan a jogszabályi megfelelőséget, minőséget és a szakmai garanciát biztosítja, hogy munkatársaink a Magyar Mérnöki Kamara, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által bejegyzett és nyilvántartott szakértők, továbbá a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1107/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben működik.

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot az alább felsorolt információk megadásával és mi pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

  • kapcsolattartó neve és elérhetősége (lehetőleg mobiltelefonszám)
  • mérés helyszíne
  • előzmények: miért van szükség a mérésre (hatóság előírta, technológia változott)
  • milyen anyagokat használnak (MSDE lap)
  • szerves oldószert a VOC alapján kell mérni, vagy az általános előírásnak megfelelően
  • vizsgálandó munkavállalók száma
  • dolgozók munkarendje (műszakidő)

A felsorolt adatok szükségesek a pontos feladat meghatározásához és az ajánlati ár kalkulációjához. Amennyiben ezek jelenleg nem állnak teljes egészében rendelkezésére, megkeresését ebben az esetben is elküldheti részünkre. Szakértőink megválaszolják kérdéseit, illetve segítenek összeállítani az ajánlatadáshoz szükséges információkat.

Request a Quote!

Request a quote and we will respond within a few days. Requesting for quotation does not entail any obligation on your part.

How we work

Our experts will assist you as a consultant from the first contact and guide you through each step of the project. We strive to establish a long-term relationship with each of our partners, we will be at your disposal to answer your questions.

Quote

Order

On-site inspection

Documentation

Consulting

Our partners:

ABB
BorsodChem
Bosch
Coca-Cola
IBM
MOL
Procter and Gamble
Samsung
Xellia