Munkahelyi rezgésmérés

Munkahelyi rezgésterhelés akkreditált vizsgálata

Cégünk több évtizedes szakirányú tapasztalatokkal rendelkező munkatársakkal, illetve az előírások követelményeinek teljes mértékben megfelelő műszerparkkal végzi a munkahelyi rezgésvizsgálatok végzését a 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet alapján, ezen belül munkahelyi kézre és karra ható rezgések vizsgálatát az MSZ EN ISO 5349-1:2001 szabvány alapján, egész testre ható munkahelyi rezgések vizsgálatát az MSZ ISO 2631-1:2002 szabvány alapján, valamint a munkahelyi rezgésvizsgálatok eredményeinek elemzését és értékelését, kockázatértékelés és intézkedési terv készítését.

Laboratóriumunk nagy pontosságú, több csatornás műszerrendszerével vállaljuk speciális rezgésvizsgálatok elvégzését, így többek között érzékeny berendezésekre ható rezgések mérését és minősítését a műszaki specifikációban rögzített bármilyen rezgésparaméter szerint.

Kézre és karra ható rezgés vizsgálata

A kézre/karra ható mechanikai rezgés mérése során a méréseket a kéz vagy kezek felületén végezzük el, illetve azon a pontosan meghatározott területen, ahol a rezgésenergia a testbe hatol. A rezgésérzékelőket a kézzel érintkező legnagyobb rezgésgyorsulású pontra rögzítjük. A rezgésexpozíció meghatározását a vonatkozó MSZ EN ISO 5349-1:2001 szabvány előírásai szerint végezzük, egyidejűleg a derékszögű koordinátarendszer három ortogonális tengelyének megfelelő irányban (x, y és z). Az alkalmazott mérőműszer az 1–1250 Hz tartományban végez folyamatos mérést, lineáris integrálást és értékelést. A műszer a három irányban egyidejűleg mért effektív (RMS) és legnagyobb (MAX) értékeket lineárisan és súlyozó szűrővel korrigáltan is meghatározza, kijelzi, illetve eltárolja.

Egésztestre ható rezgés vizsgálata

Az egész testre ható mechanikai rezgés mérése során a rezgést olyan koordinátarendszerben mérjük, amelynek a középpontja az a hely, ahol a rezgés az emberi testet gerjeszti. Az érzékelőket úgy helyezzük el, hogy azok az emberi test és a rezgésforrás közötti határfelületen fellépő rezgést érzékeljék. Alátámasztott ülés esetén a mérést az ülőgumók alatt végezzük, a hát esetében a testet alapvetően támasztó területen, a láb esetében azon a felületen helyezzük el az érzékelőket, ahova a láb a leggyakrabban támaszkodik. A rezgésexpozíció meghatározását a vonatkozó MSZ ISO 2631-1:2002 szabvány előírásai szerint végezzük, egyidejűleg a derékszögű koordinátarendszer három ortogonális tengelyének megfelelő irányban (x, y és z). Az alkalmazott mérőműszer a  1–80 Hz tartományban végez folyamatos mérést, lineáris integrálást és értékelést. A műszer a három irányban egyidejűleg mért effektív (RMS) és legnagyobb (MAX) értékeket lineárisan és súlyozó szűrővel korrigáltan is meghatározza, kijelzi, illetve eltárolja.

Garancia

Szavatoljuk, hogy az általunk készített dokumentációk megfelelnek minden jogszabályi, szabványos és hatósági előírásnak, követelménynek, továbbá minden joghatással bíró ügyben alkalmazhatók. Szavatoljuk, hogy tevékenységünket a vonatkozó rendeletek és szabványok szerint végezzük. Tevékenységünkre vonatkozóan a jogszabályi megfelelőséget, minőséget és a szakmai garanciát biztosítja, hogy munkatársaink a Magyar Mérnöki Kamara, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által bejegyzett és nyilvántartott szakértők, továbbá a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1107/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben működik.

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot az alább felsorolt információk megadásával és mi pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

  • kapcsolattartó neve és elérhetősége (lehetőleg mobiltelefonszám)
  • mérés helyszíne
  • mérés indoka (pl. hatóság előírta, technológia változott) és az esetleges előzmények
  • technológia rövid ismertetése pár mondatban
  • vizsgálandó munkavállalók száma műszakonként

A felsorolt adatok szükségesek a pontos feladat meghatározásához és az ajánlati ár kalkulációjához. Amennyiben ezek jelenleg nem állnak teljes egészében rendelkezésére, megkeresését ebben az esetben is elküldheti részünkre. Szakértőink megválaszolják kérdéseit, illetve segítenek összeállítani az ajánlatadáshoz szükséges információkat.

Request a Quote!

Request a quote and we will respond within a few days. Requesting for quotation does not entail any obligation on your part.

How we work

Our experts will assist you as a consultant from the first contact and guide you through each step of the project. We strive to establish a long-term relationship with each of our partners, we will be at your disposal to answer your questions.

Quote

Order

On-site inspection

Documentation

Consulting

Our partners:

ABB
BorsodChem
Bosch
Coca-Cola
IBM
MOL
Procter and Gamble
Samsung
Xellia