Térfogatáram mérés

Térfogatáram akkreditált meghatározása

A pontforrások térfogatáramának mérésekor a mérési keresztmetszetben a mérési pontok számának és helyének megválasztására az alábbi vonatkozó előírásokat vesszük figyelembe:

  • MSZ 21853-1:1976 Légszennyező források vizsgálata. Általános előírások
  • MSZ 21853-2:1998 Légszennyező források vizsgálata. A térfogatáram meghatározása

Térfogatáram mérésekor a mérési keresztmetszetet meghatározott számú, egyenlő nagyságú részterületekre bontjuk, majd az ezekhez tartozó sebességeket meghatározzuk. A meghatározott sebességekből kapott átlagsebesség és a mérési keresztmetszet alapján számítjuk a térfogatáramot.

A FONOR Kft. akkreditált vizsgálólaboratóriumában légszennyezők vizsgálatával foglalkozó kollégák évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek a különféle légszennyezők mintavételezése és vizsgálata területén. Jelenleg három fő dolgozik - bejegyzett szakértőként - a levegőszennyezettség vizsgálatok területén. Az emissziós légszennyezők vizsgálatát célműszerekkel, vagy szilárd fázisra történő mintavétellel végezzük az érvényben lévő vizsgálati szabványok alapján. A légszennyezők vizsgálatánál mindig a legújabb, legkorszerűbb módszereket használjuk az eredmények pontosságának és megbízhatóságának biztosítása érdekében.

Garancia

Szavatoljuk, hogy az általunk készített dokumentációk megfelelnek minden jogszabályi, szabványos és hatósági előírásnak, követelménynek, továbbá minden joghatással bíró ügyben alkalmazhatók. Szavatoljuk, hogy tevékenységünket a vonatkozó rendeletek és szabványok szerint végezzük. Tevékenységünkre vonatkozóan a jogszabályi megfelelőséget, minőséget és a szakmai garanciát biztosítja, hogy munkatársaink a Magyar Mérnöki Kamara, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által bejegyzett és nyilvántartott szakértők, továbbá a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1107/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben működik.

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot az alább felsorolt információk megadásával és mi pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

  • kapcsolattartó neve és elérhetősége (lehetőleg mobiltelefonszám)
  • mérés helyszíne
  • tüzelőanyag típusa
  • szilárd tüzelésű esetén, milyen komponensekre van bejelentve a pontforrás
  • előzmények: mérte-e már valaki
  • pontforráson ki van-e alakítva mintavételi hely
  • hogyan közelíthető meg a mintavételi hely

A felsorolt adatok szükségesek a pontos feladat meghatározásához és az ajánlati ár kalkulációjához. Amennyiben ezek jelenleg nem állnak teljes egészében rendelkezésére, megkeresését ebben az esetben is elküldheti részünkre. Szakértőink megválaszolják kérdéseit, illetve segítenek összeállítani az ajánlatadáshoz szükséges információkat.

Request a Quote!

Request a quote and we will respond within a few days. Requesting for quotation does not entail any obligation on your part.

How we work

Our experts will assist you as a consultant from the first contact and guide you through each step of the project. We strive to establish a long-term relationship with each of our partners, we will be at your disposal to answer your questions.

Quote

Order

On-site inspection

Documentation

Consulting

Our partners:

ABB
BorsodChem
Bosch
Coca-Cola
IBM
MOL
Procter and Gamble
Samsung
Xellia