Közlekedési zajmérés

Közúti közlekedés zajterhelésének vizsgálata

A lakóterületet, védendő létesítményeket, lakóházakat érintő, közúti forgalomból származó közlekedési zaj akkreditált vizsgálata és értékelése.

A feladaton belül vállaljuk a vizsgált útszakaszok és forgalmi csomópontok közúti közlekedéséből eredő környezeti zajállapot felmérését, valamint a vizsgálatokkal párhuzamosan szabványos forgalmi felülvizsgálat végzését forgalomszámlálással.

A közúti közlekedésből eredő környezeti zajállapot akkreditált vizsgálatát a vonatkozó 25/2004. (XI. 20.) KvVM rendelet előírásai alapján, a forgalmi felülvizsgálatot az ÚT 2-1.109:2004 útügyi műszaki előírás alapján végezzük. A közlekedési zajvizsgálatokról hivatalos, hitelesített vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.

Szakmai közreműködésünkkel lehetővé tesszük tervezett közút, összekötőút vagy üzemi, ipari létesítmény bekötőútja, a tervezett létesítmény szállítmányozási tevékenysége, közúti forgalma, illetve bármilyen tervezett közúti, főúti korlátozás bevezetése által okozott várható közlekedési zajállapot modellezését, a létesítés, illetve használatba vétel után várható zajhelyzet meghatározását és értékelését.

Szakembereink évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek a zaj- és rezgésvédelem szakterületén. Szakemberállományunk és tudásbázisunk bővítésén túl eszközparkunkat is folyamatosan fejlesztjük, így a vizsgálatokhoz a legmodernebb, a legújabb technológiai trendeknek is megfelelő zajszintmérő műszereket, illetve szoftveres adatfeldolgozó rendszereket alkalmazzuk. A vizsgálatokat a szabványok és előírások legszigorúbb követelményeit kielégítő hitelesített műszerállománnyal végezzük.

Garancia

Szavatoljuk, hogy az általunk készített dokumentációk megfelelnek minden jogszabályi, szabványos és hatósági előírásnak, követelménynek, továbbá minden joghatással bíró ügyben alkalmazhatók. Szavatoljuk, hogy tevékenységünket a vonatkozó rendeletek és szabványok szerint végezzük. Tevékenységünkre vonatkozóan a jogszabályi megfelelőséget, minőséget és a szakmai garanciát biztosítja, hogy munkatársaink a Magyar Mérnöki Kamara, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által bejegyzett és nyilvántartott szakértők, továbbá a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1107/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben működik.

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot az alább felsorolt információk megadásával és mi pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

  • kapcsolattartó neve és elérhetősége (lehetőleg mobiltelefonszám)
  • mérés helyszíne (vizsgált útszakasz)
  • mérés indoka (pl. hatóság előírta) és az esetleges előzmények
  • vizsgálat időtartama (nappal és éjjel, rövid idejű vagy 24 órás)
  • mely mérési ponton szükséges a forgalomszámlálás

A felsorolt adatok szükségesek a pontos feladat meghatározásához és az ajánlati ár kalkulációjához. Amennyiben ezek jelenleg nem állnak teljes egészében rendelkezésére, megkeresését ebben az esetben is elküldheti részünkre. Szakértőink megválaszolják kérdéseit, illetve segítenek összeállítani az ajánlatadáshoz szükséges információkat.

Kérjen ajánlatot!

Válassza ki a listából az Önt érdeklő szolgáltatásunkat és kérjen ajánlatot, mi pedig pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

Hogyan dolgozunk?

Cégünk magyar családi vállalkozásban működő kis mérnökiroda. Elsősorban a zajvédelem és a levegőtisztaság-védelem szakterületeire specializálódtunk.

Ajánlat

Megrendelés

Helyszíni vizsgálat

Dokumentálás

Szaktanácsadás

Partnereink:

ABB
BorsodChem
Bosch
Coca-Cola
IBM
MOL
Procter and Gamble
Samsung
Xellia