Pontforrás emisszió mérés

Légszennyező pontforrás akkreditált emisszió mérése

Pontforrások emisszió mérését (kazánok és egyéb tüzelőberendezések mérését) az üzemelés közben keletkező és kibocsátott füstgáz, egyéb gáz-, gőz-, illetve szilárd állapotú levegőszennyező anyagokra vonatkozóan az érvényben lévő vizsgálati szabványok alapján végezzük.

A FONOR Kft. akkreditált vizsgálólaboratóriumában légszennyezők vizsgálatával foglalkozó kollégák évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek a különféle légszennyezők mintavételezése és vizsgálata területén. Jelenleg három fő dolgozik - bejegyzett szakértőként - a levegőszennyezettség vizsgálatok területén. Az emissziós légszennyezők vizsgálatát célműszerekkel, vagy szilárd fázisra történő mintavétellel végezzük az érvényben lévő vizsgálati szabványok alapján. A légszennyezők vizsgálatánál mindig a legújabb, legkorszerűbb módszereket használjuk az eredmények pontosságának és megbízhatóságának biztosítása érdekében.

Légcsatornában gáz vagy gőz, illetve szilárd állapotú légszennyezők akkreditált mintavételezése

A mintákat szerződött akkreditált laboratóriumokkal elemeztetjük. A légszennyezők koncentrációján kívül a tömegárammal szabályozott technológiák esetén minden esetben meghatározzuk a pontforrás térfogatáramát is, amiből számítható az emittált légszennyezők tömegárama. A vizsgálatokat az érvényben lévő vizsgálati szabványok alapján végezzük, a vizsgálati eredményeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, VOC technológiáknál a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet alapján értékeljük. A vizsgálatokról hivatalos, hitelesített, a vizsgálólaboratórium által kibocsátott vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.

Füstgáz emisszió akkreditált vizsgálata referenciamódszerrel

Technológiai és tüzeléstechnikai berendezések, kazánok füstgáz kibocsátásának akkreditált vizsgálatát a Környezetgazdálkodási Intézet által kiadott típusalkalmassági igazolással rendelkező, az érvényben lévő szabványokban előírt mérési elven működő HORIBA PG 250 füstgáz analizátorral végezzük. Az alábbi paramétereket vizsgáljuk:

 • CO (szén-monoxid)
 • CO2 (szén-dioxid)
 • NOx (nitrogén-oxidok)
 • O2 (oxigén)
 • SO2 (kén-dioxid)

A vizsgálati eredményeket technológiai pontforrások esetén a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, 140 kW fölötti bemenő teljesítményű tüzelőberendezések, kazánok esetén a 53/2017. (X. 18.) FM rendelet alapján értékeljük. A vizsgálatokról hivatalos, hitelesített, a vizsgálólaboratórium által kibocsátott vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.

Garancia

Szavatoljuk, hogy az általunk készített dokumentációk megfelelnek minden jogszabályi, szabványos és hatósági előírásnak, követelménynek, továbbá minden joghatással bíró ügyben alkalmazhatók. Szavatoljuk, hogy tevékenységünket a vonatkozó rendeletek és szabványok szerint végezzük. Tevékenységünkre vonatkozóan a jogszabályi megfelelőséget, minőséget és a szakmai garanciát biztosítja, hogy munkatársaink a Magyar Mérnöki Kamara, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által bejegyzett és nyilvántartott szakértők, továbbá a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1107/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben működik.

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot az alább felsorolt információk megadásával és mi pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

 • kapcsolattartó neve és elérhetősége (lehetőleg mobiltelefonszám)
 • mérés helyszíne
 • tüzelő anyag típusa
 • szilárd tüzelésű esetén, milyen komponensekre van bejelentve a pontforrás
 • előzmények: mérte-e már valaki
 • pontforráson ki van-e alakítva mintavételi hely
 • hogyan közelíthető meg a mintavételi hely

A felsorolt adatok szükségesek a pontos feladat meghatározásához és az ajánlati ár kalkulációjához. Amennyiben ezek jelenleg nem állnak teljes egészében rendelkezésére, megkeresését ebben az esetben is elküldheti részünkre. Szakértőink megválaszolják kérdéseit, illetve segítenek összeállítani az ajánlatadáshoz szükséges információkat.

Kérjen ajánlatot!

Válassza ki a listából az Önt érdeklő szolgáltatásunkat és kérjen ajánlatot, mi pedig pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

Hogyan dolgozunk?

Cégünk magyar családi vállalkozásban működő kis mérnökiroda. Elsősorban a zajvédelem és a levegőtisztaság-védelem szakterületeire specializálódtunk.

Ajánlat

Megrendelés

Helyszíni vizsgálat

Dokumentálás

Szaktanácsadás

Partnereink:

ABB
BorsodChem
Bosch
Coca-Cola
IBM
MOL
Procter and Gamble
Samsung
Xellia