Zajvédelmi tervfejezet készítés

Akusztikai vagy zajvédelmi tervfejezet készítése

Környezetvédelmi tervfejezetek készítése, hatástanulmányok és engedélyezési tervdokumentációk zaj- és rezgésvédelmi, illetve levegőtisztaság-védelmi tervfejezeteinek kidolgozása, szabályzatok készítése.

Kiemelt szakterületként foglalkozunk hatástanulmányok és engedélyezési tervdokumentációk akusztikai (zaj- és rezgésvédelmi), illetve levegőtisztaság-védelmi tervfejezetének elkészítésével. A feladat keretén belül foglalkozunk a várható környezetterhelési tényezők és hatások meghatározásával, illetve a tervezett beruházások várható zajhatásának meghatározásával és az esetlegesen szükséges zajcsökkentés mértékének meghatározásával (opcionálisan költséghatékonysági számításokkal együtt).

Az engedélyezési tervek akusztikai, munkavédelmi és környezetvédelmi tervfejezetének elkészítésén túl vállaljuk a beruházások előzetes és részletes hatástanulmányainak elkészítését, illetve a tervezett beruházások várható környezeti terhelésének meghatározását, környezeti zajtérkép és terjedési modell készítését.

Zaj- és rezgésvédelmi tervfejezet készítése

Feladatunk a kivitelezési tevékenység, valamint a későbbi üzemelésből származó várható környezeti zajterhelés meghatározása, továbbá olyan műszaki megoldások akusztikai méretezése, amelyekkel a tervezett létesítmény teljesíteni fogja a vonatkozó zajvédelmi követelményeket. Ezeket az építési engedélyezési tervdokumentáció részét képező zajvédelmi munkarészben dokumentáljuk, amelyre vonatkozóan hatósági garanciát vállalunk.

A zajvédelmi tervfejezetet a környezetvédelmi hatóság végzésében leírtaknak megfelelően, illetve a vonatkozó jogszabályi előírások alapján készítjük el, az alább felsorolt részfeladatok szerint:

 • forrásadatok összegyűjtése és feldolgozása
 • háromdimenziós szoftveres hangterjedési modell építése (IMMI Premium)
 • akusztikai számítások végzése a hazai szabványok és jogszabályok szerint
 • zajcsökkentési megoldások akusztikai méretezése
 • környezeti zajtérkép készítése a várható állapotra vonatkozóan
 • zajvédelmi szempontú hatásterület meghatározása
 • zajvédelmi tervfejezet dokumentáció elkészítése
Alapállapot vizsgálata

A megvalósítás során, illetve a használatba vételkor akkreditált környezeti zajterhelés vizsgálatokat végzünk, amelyekkel a tervezett zajvédelmi megfelelőség igazolható, valamint az üzemeléshez szükséges hatósági engedély megkérhető.

Környezeti zajtérkép készítése
 • általános műszaki-tervezési feladatokhoz szükséges zajtérkép készítésére
 • területfejlesztési és rendezési tervek vizsgálati részéhez
 • zajtól kiemelten védett, csendes területek kijelölése céljából
 • 49/2002 EK irányelv szerinti stratégiai zajtérkép készítésére
 • környezetvédelmi intézkedési és stratégiai tervek kidolgozása céljából
 • létesítmények akusztikai méretezésére előzetes akusztikai tervfejezetek készítéséhez
 • egyedi zajforrások környezeti, vagy belső téri terjedési modellezéséhez
 • üzemi és közlekedési zajforrások zajvédelmi hatásterületének meghatározásához
 • környezeti hatásvizsgálatok és közlekedésfejlesztési koncepciók tervfejezetéhez
 • műszaki zajcsökkentési megoldások várható hatásának akusztikai elemzéséhe
Munkahelyi zajtérkép készítése
 • üzemen belüli terjedési viszonyok és zajos üzemrészek feltárásához
 • a várható kockázatok becslésére
 • nem létező vagy összetett helyzetek modellezésére és elemzésére
 • munkahelyi kockázatok kezelésére
 • intézkedési terv és hosszú távú zajvédelmi stratégia készítéséhez
 • munkahelyi zajcsökkentés tervezése (modellezése/méretezése) céljából
Garancia

Szavatoljuk, hogy az általunk készített dokumentációk megfelelnek minden jogszabályi, szabványos és hatósági előírásnak, követelménynek, továbbá minden joghatással bíró ügyben alkalmazhatók. Szavatoljuk, hogy tevékenységünket a vonatkozó rendeletek és szabványok szerint végezzük. Tevékenységünkre vonatkozóan a jogszabályi megfelelőséget, minőséget és a szakmai garanciát biztosítja, hogy munkatársaink a Magyar Mérnöki Kamara, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által bejegyzett és nyilvántartott szakértők, továbbá a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1107/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben működik.

Kérjen ajánlatot!

Válassza ki a listából az Önt érdeklő szolgáltatásunkat és kérjen ajánlatot, mi pedig pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

Hogyan dolgozunk?

Cégünk magyar családi vállalkozásban működő kis mérnökiroda. Elsősorban a zajvédelem és a levegőtisztaság-védelem szakterületeire specializálódtunk.

Ajánlat

Megrendelés

Helyszíni vizsgálat

Dokumentálás

Szaktanácsadás

Partnereink:

ABB
BorsodChem
Bosch
Coca-Cola
IBM
MOL
Procter and Gamble
Samsung
Xellia