Munkahelyi zajtérképezés

Munkahelyi zajmodell és zajtérkép készítése

A vizsgált üzemrészek és helyiségek teljes területére vonatkozó munkahelyi zajterhelés és belső téri hangterjedés ábrázolása a forrásadatok, illetve kiegészítő zajterhelési, zajkibocsátási és hangteljesítményszint mérési eredmények alapján.

 • A munkahelyi zajtérkép a zajvédelem eszköztárában
 • A munkahelyi zajtérképezés folyamata
 • Munkahelyi zajtérkép készítése számítógépes zajtérképező szoftverrel
 • Munkahelyi zajtérkép készítése műszeres vizsgálati eredmények alapján

A munkahelyi zajtérkép a zajadatok kezelésének és ábrázolásának egyik legpraktikusabb formája, mely térinformatikai rendszerbe integrálja az adott célfeladatnak megfelelő helyszíni munkahelyi és zajadatokat. A számítógépes modellezés és elemzés segítségével igen nagy pontossággal meghatározható egy adott területre, illetve adott zajforrás-rendszerre vonatkozóan a várható zajterhelés alakulása a számítás bemenő adatainak ismeretében.

A munkahelyi zajtérkép a zajvédelem eszköztárában
 • Előzetes akusztikai tervezés (prevenció/predikció) 
  • a várható kockázatok becslése
  • nem létező vagy összetett helyzetek modellezése és elemzése
 • Munkahelyi kockázatok kezelése 
  • munkavédelmi elvárások teljesítése
  • munkahelyi zajexpozíció értékelése
  • kockázatértékelés
  • intézkedési terv készítés
  • hosszú távú zajvédelmi stratégia készítése
 • Munkahelyi zajcsökkentés tervezése (modellezés/méretezés) 
  • a lehetséges műszaki zajcsökkentési megoldások modellezése
  • összetett helyzetek és megoldások elemzése
A munkahelyi zajtérképezés folyamata

Munkahelyi (belső téri) zajtérkép alapvetően kétféle módszerrel készíthető:

 • számítással (szoftveres zajtérképezéssel és belső téri terjedési modellezéssel)
 • méréssel (műszeres vizsgálatokkal és a vizsgálati eredmények grafikus ábrázolásával)

A két különböző eljárás közötti különbséget az alábbi táblázat ismerteti:

Számítás (szoftveres modellezés) Mérés (műszeres vizsgálat)
 • Célok meghatározása
  • munkavédelem/zajcsökkentés/méretezés
  • tervezés/prevenció/predikció
 • Vizsgálandó üzemhelyiség kiválasztása
 
 • Utózengési idő vizsgálata/becslése
 • Geometriai paraméterek rögzítése
 • Egyedi zajforrások/típusok meghatározása
 • Hangteljesítményszintek vizsgálata/becslése
 • Szabadtéri és zengőtéri terjedési modellezés
 • Munkahelyi zajexpozíció vizsgálata
 • Kiegészítő referencia mérések végzése
 • Geometriai paraméterek rögzítése
 • Munkahelyi zajtérkép készítése
 • Ellenőrzés
 
Munkahelyi zajtérkép készítése számítógépes zajtérképező szoftverrel

A számítással történő belső téri terjedési modellezés alapvetően hasonló a környezeti zajtérkép készítéséhez. A zajforrásadatok ez esetben is hangteljesítményszint adatok, azonban a méretek jelentősen eltérnek a környezeti zajtérképhez képest. A hatásterület bevitele háromdimenziós digitális alaptérképpel történik, mely a zajtérkép alapját adja. A térképműnek az alábbi kritériumokat kell teljesíteni:

 • az egész területre vonatkoztatva teljes körű, azaz szakadásmentes
 • a végtermék digitális (elektronikus) formátumú
 • strukturált, rétegekre szervezett, színes, poligonizált és minden elemében háromdimenziós
 • a térképmű pontossága 0,5–2 méter

Az alaptérkép tartalmazza a zajforrások, valamint a zaj terjedését befolyásoló egyéb objektumok és tereptárgyak morfológiai jellemzőit, adatait. Az aktuális munkahelyi zajállapotot zajterhelési (zajimmissziós) térképen ábrázoljuk, amely a vizsgált területen, a zajforrások által okozott zajterhelést a megítélési időkre vonatkoztatva mutatja be isophon-görbés ábrázolással. A zajmodell pontossága általában ±2,5 dB(A).

A zajtérkép az erre a célra fejlesztett speciális zajtérképező szoftverrel készül. A fent felsorolt bemenő adatokat a szoftverben felépített modell elemeihez rendeljük, amely a kiválasztott előírásban részletezett módszer szerint a terület rácspontjaiban kiszámítja a zajterhelést, majd interpolációs eljárással meghatározza a terület azonos hangnyomásszintű görbéit.

A belső téri modell létrehozásához, valamint a munkahelyi zajtérkép elkészítéséhez az IMMI Premium verziójú zajtérképező szoftvert használjuk (S72/603 FONOR Kft. licenc).

 Munkahelyi zajtérkép készítése műszeres vizsgálati eredmények alapján

Az üzemi zajtérkép készítéséhez zajszint forrásadatok felvétele szükséges, melynek keretében a mérendő objektumot (helyszínt) rácspontokra osztjuk fel, olyan referencia pontokkal, amelyek könnyen reprodukálhatók (például oszlop-, ablak-, vagy gépsorok). Nagyobb üzemrészekben, ahol a berendezések ritkábban vannak telepítve, a rácspontok maximum 10-20 méterre lehetnek egymástól. Olyan helyeken, ahol a berendezések sűrűbben vannak, a rácspontok egymástól maximum 3-6 méterre lehetnek. Minden rácspontnál el kell végezni a zajmérést.

A méréseknek jellemzőnek kell lennie a normál üzemi tevékenységre. A nem az általános üzemállapothoz tartozó események, mint például targonca elhaladása, vészjelző, vagy ipari sziréna megszólalása, nem lehetnek benne az adott vizsgálati pont mérésében (ezeket a nem várt eseményeket külön feljegyezzük és figyelembe vesszük a kiértékelésnél).

Valamennyi mérési ponton elvégezzük az egyenértékű A-súlyozott hangnyomásszintek mérését, a vizsgálatsorozat eredményeit összegyűjtjük és kiértékeljük. A vizsgálatokat az MSZ 18150-2:1984 szabvány szerint végezzük. A mérés időtartamának elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a mérés jól reprezentálja a zajt az adott mérési ponton.

Raszteres színezett zajtérkép (kontúrtérkép) készítése

A raszteres színezett zajtérkép (kontúrtérkép) 5 dB-es, vagy a Megrendelő igényei szerint meghatározott lépésközzel, átlagosan 3x3 méteres raszter-osztásban ábrázolja az üzemi zajterhelés mértékét. Minden mérőpont zajszintjét be kell írni a mérőpontokra. A térképeket számítógépen készítjük olyan formátumban, hogy a Megrendelő számítógépein megjeleníthető legyen (PDF, JPEG, TIFF, vagy egyéb raszteres grafikai formátumban).

Interpolációs isophon görbe jellegű zajtérkép készítése (opcionális lehetőség)

A vizsgálati eredményeket a zajtérképen az azonos szintértékeket folyamatos vonallal összekötő isophon görbék segítségével ábrázoljuk, a köztes (virtuális) vizsgálati pontokat interpolációs, illetve extrapolációs számítási eljárással határozzuk meg számítógépes szoftver segítségével. Az isophon görbéket általában ugyanúgy 5 decibelenként kell felvenni, de ettől a feladatnak megfelelően el lehet térni. A zajszint nagyságát a zajtérképen színekkel jelöljük, melyeket az MSZ ISO 1996-2:1995 szabvány szerint alkalmazunk, de ettől eltérő, a Megrendelő igényeinek megfelelően kialakított színjelölés is alkalmazható.

Kérjen ajánlatot!

Válassza ki a listából az Önt érdeklő szolgáltatásunkat és kérjen ajánlatot, mi pedig pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

Hogyan dolgozunk?

Cégünk magyar családi vállalkozásban működő kis mérnökiroda. Elsősorban a zajvédelem és a levegőtisztaság-védelem szakterületeire specializálódtunk.

Ajánlat

Megrendelés

Helyszíni vizsgálat

Dokumentálás

Szaktanácsadás

Partnereink:

ABB
BorsodChem
Bosch
Coca-Cola
IBM
MOL
Procter and Gamble
Samsung
Xellia